Behandeling onvruchtbaarheid

Wat is ovulatie-inductie?

Wat is inseminatie?

Wat is IVF en wat is ICSI?

 

Alle vruchtbaarheidsbehandelingen hebben hetzelfde basisprincipe: het op het goede ogenblik laten samenkomen van een vruchtbare eicel met een voldoende aantal vruchtbare zaadcellen. Dat kan op verschillende manieren gebeuren: door eenvoudige inductie van de eisprong, door inseminatie, of via de meer complexe IVF-procedure.

 

Geen enkele techniek is superieur aan de andere. De keuze voor een bepaalde behandeling hangt af van de situatie van een paar, die we zowel medisch als praktisch bekijken. Een gepersonaliseerde aanpak is daarom noodzakelijk en vormt de hoeksteen van elke behandeling in ons centrum.

 

Daarom begint elke behandeling met een grondige oppuntstelling en een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het probleem. Op basis daarvan en in samenspraak met de patiënt stelt de arts een behandelingsplan voor. Elke techniek heeft zijn voor- en nadelen, zowel qua efficiëntie, nevenwerking, inzet, kostprijs en duurtijd van de behandeling.

 

Wat is ovulatie-inductie?

Bij de eenvoudige ovulatie-inductie wordt een kwalitatief goede eicel tot eisprong gebracht en kan de bevruchting zo natuurlijk mogelijk gebeuren. Dat kan bv. in een natuurlijke cyclus, maar kan ook door hormonen bevorderd worden.

 

Het doel daarvan is om de rijping van de eicel beter te laten verlopen (optimalisatie) of om meerdere eicellen te bekomen (gecontroleerde hyperstimulatie of COH). [lees meer]

Top

 

Wat is inseminatie?

Bij een inseminaties met semen (gezuiverd sperma) wordt het zaadstaal hoger in de baarmoeder gebracht, en wel rond de periode van de eisprong. Dat kan met semen van de partner (homologe inseminatie of IUI) of bij gebrek daaraan met een donorstaal (heterologe inseminatie of KID).

 

Het bewerkingsproces van het zaadstaal noemt men de capacitatie: met een standaardtechniek wordt het zaadstaal gewassen, gezuiverd en geactiveerd. Dat resulteert in een concentraat van vruchtbare zaadcellen.

 

Bij een normaal vruchtbaar zaadstaal doet deze techniek de zwangerschapskans niet altijd toenemen, maar wel in geval van verminderde zaadkwaliteit. [lees meer]

Top

 

Wat is IVF en wat is ICSI?

Als deze technieken niet slagen of niet aangewezen zijn, kan een paar zijn kans wagen met de techniek van proefbuisbaby of in-vitrofertilisatie (IVF).

 

IVF bestaat in de bevruchting van een eicel met een microdruppel zaadcellen (standaard IVF) of in de injectie van één zaadcel in elke eicel (ICSI). Dat gebeurt in zeer gespecialiseerde labo's.


Als uit de in-vitrobevruchting embryo's ontstaan, wordt daarvan enkele dagen later één embryo in de baarmoeder teruggeplaatst.  Dat verloopt een beetje op dezelfde manier als een inseminatie. [lees meer]

Top

 

Individuele aanpak

Belangrijk bij dit alles is een grondige evaluatie van de situatie waarin ieder koppel verkeert. In functie van zowel de medische problematiek als de praktische omstandigheden, stelt de arts een behandelingsplan op en bespreekt dat met jullie beiden. Dat plan kunnen we uiteraard op elk moment aanpassen in functie van jullie individuele noden en van de evolutie van de behandeling.

Top

 

[Home]